Založ si blog

Budúcnosť ukrajinského a ruského delostrelectva

UKRAJINA :

Ukrajinská armáda (UA) podobne ako Rusko je typ armády, ktorý sa pri bojoch spolieha primárne na silu svojho delostrelectva. Tomu sa prispôsobil aj typ bojov a finančné dotovanie UA. V rokoch 2014 – 2021 počas bojov v Donbase dochádzalo na Ukrajine prostredníctvom ruských záškodníckych útokov k výbuchom, ktoré zničili viac ako 210 000 ton delostreleckej munície (1). Koľko delostreleckých granátov sa však nachádzalo v 210000 tonovej munície ?

Podľa údajov z Military Balance v roku 2021 mala UA 1176 delostreleckých húfnic, rozdelených takto:
421 jednotiek so 122 mm muníciou
742 jednotiek – 152 mm munícia
-13 jednotiek – 203 mm munícia (2)
122 mm munícia váži 21,7 kg (3) 152 mm munícia váži 40 kg (4) 203 mm munícia váži 146 kg (5). Pokiaľ budeme rátať s hore uvedenou štruktúrou munície a s predpokladom, že všetky húfnice majú rovnaké množstvo delostreleckých granátov, potom by z 1176 delostreleckých granátov 421 tvorilo 122 mm muníciu, 742 152 mm muníciu a 13 203 mm muníciu a výpočet by bol nasledovný : 421 x 21,7kg + 742 x 40kg + 13 x 146 kg = 40713 kg = 40,7 tony !
210000 tony : 40,7 tony = 5159
5159 x 1176 = 6,06 milióna delostreleckých nábojov v UA skladoch !

Len pre porovnanie, UA vypáli denne v priemere 4500 delostreleckých nábojov. UA teda prišla o delostreleckú muníciu, ktorá by dnes vystačila na 8 rokov bojov ! Výbuchy muničných skladov v rokoch 2014 – 2021 ako i ročná spotreba 14000 delostreleckých granátov pri vojne na Donbase (7) spôsobili to, že začiatkom roku 2022 mala UA v zásobe iba 300 tisíc delostreleckých granátov (8). O nízkom počte munície informovala pred inváziou UA aj Washington (9).

12 júna minister obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov uviedol, že zásoby delostreleckých nábojov sú už o 10 % vyššie ako zásoby veľkokalibrovej munície sovietskeho typu k 24 februáru. Kedže na začiatku roku 2022 ako sme si už spomínali, boli zásoby delostreleckej munície 300 tisíc, znamenalo by to, že 12 júna boli zásoby munície na úrovni 330 tisíc. USA a svet dodal k 12 júnu na Ukrajinu až 525 tisíc delostreleckých granátov (10). UA musela minúť od 24 februára do 12 júna 495 tisíc delostreleckých nábojov, aby jej zásoby k 12 júnu dosahovali hodnotu 330 tisíc. To by znamenalo minutie 495 tisíc delostreleckých nábojov počas 110 dní, a teda priemerná spotreba del. munície 4500 nábojov za den !

6 decembra USA oznámili, že Ukrajine od invázie dodali 1 milion del. nábojov (11). Zvyšné krajiny poslali zhruba do 300 tisíc del. nábojov. Ak rátame s tým že UA pokračovala v dennej paľbe 4500 nábojov za den, tak od 24 februára až do 6 decembra vypálila spolu 282 x 4500 = 1,26 miliona del. nábojov. Ako sme si už hovorili, UA mala od začiatku invázie 300 tisíc nábojov, 1 milion dostala od USA, a 300 tisíc od zvyšných krajín. to je 1,6 miliona del. nábojov. Ak od toho odčítame číslo spotrebovaných nábojov dostaneme 1,6 mil – 1,26 mil = 330 tisíc del. nábojov. Toto decembrové číslo aktuálnej zásoby del. nábojov je také isté aké mala UA v júni !

Hoci sú čísla rovnaké, situácia sa pre UA delostrelectvo zhoršila. Už v septembri sa objavili správy o tom, že pokiaľ USA dramaticky nezvýši výrobu del. munície, nebude mať čím zásobovať Ukrajinu. Josep Borrell, vysoký predstaviteľ EÚ. pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, začiatkom septembra povedal, že vojenské zásoby väčšiny členských štátov [európskeho NATO] sú vo veľkej miere vyčerpané pretože sa Ukrajincom poskytuje veľká kapacita del. streliva. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg usporiadal začiatkom septembra mimoriadne stretnutie riaditeľov zbraní aliancie, aby prediskutovali spôsoby, ako doplniť zásoby zbraní členských krajín (12). Je teda zrejmé, že už v polke septembra boli vyčerpané takmer všetky zásoby del. munície vhodnej pre Ukrajinu od USA/EU.

USA v súčastnosti na mesačnej báze vyrába len 14 tisíc kusov munície vhodnej pre Ukrajinu (13)(14). V Decembri však USA vyhlásili, že rozsah výroby tejto munície sa značne zvýši, takže za 3-4 roky sa vyrovná výrobnému tempu delostreleckej munície v Rusku (15). Štátna tajomníčka ministerstva obrany Christine Wormuthová povedala, že USA aktuálne vyrába mesačne 14 tisíc del. nábojov vhodnej pre Ukrajinu, pričom do jari to má vzrásť na 20 tisíc, a do roku 2025 až na 40 tisíc mesačne (16). Výroba USA del munície by teda vyzerala do budúcna zhruba nasledovne :

Do začiatku roka 2025 zostáva 25 mesiacov. Pokiaľ má nastať počas 25 mesiacov zvýšenie z 14 tisíc na 40 tisíc mesačne, znamenalo by to, že počet munície by sa na mesačnej báze zvyšoval o 1040 del. nábojov, pokiaľ rátame že by navyšovanie prebiehalo lineárne. To by teda znamenalo že počty výroby del. nábojov by boli nasledovné :
2022 – december 15040 / 2023 január 16080, február 17120, marec 18160, apríl 19200, máj 20240, jún 21280, júl 22320, august 23360, september 24400, október 25440, november 26480, december 27520. Dokopy by to bolo 277 tisíc vyrobenej del. munície v USA do konca roku 2023 čo je nárast o 60% ! UA má aktuálne zásoby 320 tisíc del. nábojov.

EU vyrába okolo 300 tisíc del. nábojov ročne vhodných pre Ukrajinu. Ak predpokladáme že by EU začala vyrábať v rovnakom tempe ako USA, a teda zvýšenie výroby na konci roku 2023 o 60%, potom by EU v roku 2023 vyrobila 480 tisíc del. nábojov.

480 tis. + 320 tis + 277 tis = 1,077 milióna nábojov v roku 2023 pre Ukrajinu. Ročná spotreba UA je však 1,64 mil. nábojov pri dennej spotrebe 4500 del. nábojov (17). Súčasne sa už nedá moc predpokladať že EU/USA niečo vyhrabú zo svojich skladov, keďže tie boli už z veľkej časti vyprázdnené v polke septembra ! UA bude preto musieť v roku 2023 znížiť spotrebu del. munície z 4500 na 2950/den.


RUSKO :

K 1. januáru 2014 celková zásoba použiteľných hlavných delostreleckých granátov (122 mm, 152 mm a 203 mm) a rakiet MLRS (122 mm, 220 mm a 300 mm), ktoré vlastnila ruská armáda, predstavovala 1,3 milióna ton. (18).
Ruská armáda vlastní 70 tisíc nábojov raketometu Uragán, a 9600 nábojov raketometu Tornádo (19). Jeden náboj raketometu Uragán váži 280 kg (20) a náboj raketometu Tornádo váži až 800 kg (21). Celková hmotnosť nábojov raketometov je teda 70000 x 280 + 9600 x 800 = 27280 ton
Podľa údajov z Military Balance do roku 2021 mala ruská armáda k dispozícii 2 433 veľkokalibrových delostreleckých systémov (okrem mínometov) v nasledovnom pomere :

 • 122 mm delostrelecké systémy: 245 jednotiek;
 • 152 mm delostrelecké systémy: 2 028 jednotiek;
 • 203 mm delostrelecké systémy: 160 jednotiek.
  122 mm munícia váži 21,7 kg (22) 152 mm munícia váži 40 kg (23) 203 mm munícia váži 146 kg (24). Pokiaľ budeme rátať s hore uvedenou štruktúrou munície a s predpokladom, že všetky húfnice majú rovnaké množstvo delostreleckých granátov, potom by z 2433 delostreleckých granátov 245 tvorilo 122 mm muníciu, 2028 152 mm muníciu a 160 203 mm muníciu a výpočet by bol nasledovný : 245 x 21,7 kg + 2028 x 40 kg + 160 x 146 kg = 109796 kg = 109,79 tony.
 • Ak 2433 del. kusov váži 109,79 tony, potom 1,3 milióna tony váži :
  1,3 miliona ton : 109,79 ton = 11840
  11840 x 2433 = 28,80 milionov kusov delostreckých nábojov !!! To boli zásoby v roku 2014. Od roku 2014 do roku 2021 Rusko vyrobilo dalších 3,56 miliona del. kusov. A teda k roku 2021 by Rusko tým pádom malo : 28,8 mil + 3,56 mil = 32,36 mil nábojov !
  Rusko od začiatku invázie 24 februára až do oktobra vypálilo 60 tisíc kusov del. nábojov denne ! Od oktobra toto číslo zredukovalo na 20 tisíc nábojov denne (25)(26)(27).
 • Počas roku 2022 teda Rusko vypálilo : 214 x 60000 + 90 x 20000 = 14,64 miliona del. nábojov ! To je okolo 45% zásob ! Takouto spotrebou by Rusku vystačila munícia len do jari 2024 ! Rusko však znížilo del. muníciu na 20000 denne, a ak pri tejto spotrebe bude pokračovať, potom bude mať muníciu ešte na 32,36 – 14,64 = 17,72
  17,72 mil : 20000 = 886 dní = 2,4 roka = do jari 2025 !!! A to iba zo zásob ! Ak k tomu pripočítam aj to, že Rusko si najbližšie roky zachová ročnú produkciu munície 733 tisíc kusov, ktorú dosiahlo v roku 2021 (28)(29), potom Rusi budú mať kapacitu na spotrebu 20 tisíc del. nábojov až do leta 2025 !!!

Záverom :

UA bude v roku 2023 mocť spotrebovať do 2950 kusov/deň, kým Rusko bude naďalej môcť spotrebovávať 20000 tisíc kusov/deň a to až do roku 2025. Tým vznikne v roku 2023 prevaha v ruskom delostrelectve 20000 : 2950 = 6,77 : 1 !!! Len pre porovnanie, v roku 2022, Ukrajinci vypálili 4500 x 304 = 1,36 mil. nábojov, kým Rusi 14,64 milión del. nábojov, čo bol pomer 10,76 : 1 na strane Ruska ! V roku 2023 sa tento pomer zníži na 6,77 :1 no stále zostane vysoký na ruskej strane. Ako sa však budú ruské zásoby mínať, a EU/USA bude produkciu zvyšovať, bude sa pomer viac vyrovnávať, pričom k jeho vyrovnaniu dôjde až lete 2025, teda za predpokladu, že Rusko nevykoná žiaden krok na zvýšeniu súčasnej delostreleckej výroby.

ZDROJE :

https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2022/12/04/in-eight-years-russian-agents-blew-up-210000-tons-of-ukrainian-ammo-and-nearly-silenced-kyivs-artillery/?sh=7dad5fd26401
https://en.defence-ua.com/analysis/how_much_the_russian_artillery_outnumbers_ukraines_in_density_and_amount_of_systems-3260.html
https://kintex.bg/product-4-324
https://en.wikipedia.org/wiki/152_mm_howitzer_M1938_(M-10)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_(projectile)
https://www.cnbc.com/2022/09/28/the-us-and-europe-are-running-out-of-weapons-to-send-to-ukraine.html
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2022/12/04/in-eight-years-russian-agents-blew-up-210000-tons-of-ukrainian-ammo-and-nearly-silenced-kyivs-artillery/?sh=7dad5fd26401
https://en.defence-ua.com/analysis/how_much_the_russian_artillery_outnumbers_ukraines_in_density_and_amount_of_systems-3260.html
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/11/24/ukraines-got-plenty-of-artillery-but-it-lacks-ammo/?sh=26a4ad668037
https://en.defence-ua.com/analysis/how_much_the_russian_artillery_outnumbers_ukraines_in_density_and_amount_of_systems-3260.html
https://kyivindependent.com/news-feed/us-army-plans-dramatic-ammo-production-increase-amid-russias-invasion-of-ukraine?fbclid=IwAR1M_MayRjkTEJlLADMhgTIrkLx2RFRVZsq_HHMERQuMUeB_uEvkXb0jftQ
https://www.cnbc.com/2022/09/28/the-us-and-europe-are-running-out-of-weapons-to-send-to-ukraine.html
https://mil.in.ua/en/news/the-usa-will-triple-the-production-of-155-mm-shells/
https://spectator.sme.sk/c/23104491/nato-discussing-ammunition-production-for-ukraine-in-slovakia.html
https://kyivindependent.com/news-feed/us-army-plans-dramatic-ammo-production-increase-amid-russias-invasion-of-ukraine?fbclid=IwAR1M_MayRjkTEJlLADMhgTIrkLx2RFRVZsq_HHMERQuMUeB_uEvkXb0jftQ
https://mil.in.ua/en/news/the-usa-will-triple-the-production-of-155-mm-shells/
https://spectator.sme.sk/c/23104491/nato-discussing-ammunition-production-for-ukraine-in-slovakia.html
https://jamestown.org/program/ukrainian-strikes-cause-moscow-to-re-think-munitions-supply-and-logistics-part-two/
https://jamestown.org/program/russia-struggles-to-maintain-munition-stocks-part-two/
https://en.wikipedia.org/wiki/BM-27_Uragan
https://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_(multiple_rocket_launcher)
https://kintex.bg/product-4-324
https://en.wikipedia.org/wiki/152_mm_howitzer_M1938_(M-10)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_(projectile)
https://en.defence-ua.com/industries/russia_spends_20000_artillery_shells_per_day_production_cannot_keep_up_with_such_rates_ukraines_intelligence_chief-5312.html
https://eurasiantimes.com/russia-is-firing-20000-artillery-rounds-per-day-moscow-burning/
https://www.kyivpost.com/post/6437 https://jamestown.org/program/ukrainian-strikes-cause-moscow-to-re-think-munitions-supply-and-logistics-part-two/https://jamestown.org/program/russia-struggles-to-maintain-munition-stocks-part-two/

Obrana kresťanskej viery / Viera a učenie raných a prvých kresťanov / Zabudnuté kresťanstvo

13.04.2024

Hoci sa na Slovensku hlási ku kresťanstvu 70% populácie, reálnymi kresťanmi ktorí by zachovávali, alebo sa aspoň v maximálnej miere snažili zachovávať všetky biblické príkazy, nie je snáď takmer nikto. 4 biblické príkazy, ktoré dnes už takmer nikto z kresťanov nezachováva, hoci by tak mali činiť : 1 : Milovanie svojich nepriateľov Evanjelium podľa Matúša 5: [...]

Eucharistické zázraky vo svete / eucharisticke zazraky v Polsku / eucharistické zázraky na Slovensku

06.04.2024

Eucharistický zázrak je označenie pre fenomén týkajúci sa prejavenej reálnej prítomnosti Krista v eucharistii. Takýto zázrak môže byť sprevádzaný fyzickou premenou hostie či vína počas omše, alebo tiež zvláštnym pôsobením na osoby v okolí v niektorých situáciach, ako je náboženská konverzia či uzdravenie. Prvý zaznamenaný prípad, kedy sa hostia a víno viditeľne [...]

Reinkarnacia / reinkarnacia dokazy / reinkarnacia duse

05.04.2024

Existuje veľa ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, veria v Ježišovu existenciu, Božstvo, zázraky, zmŕtvychvstanie, no veria aj to, že kresťanstvo učí o reinkarnácii, a že ranní kresťania verili v reinkarnáciu. Môžem však potvrdiť, že to nie je pravda. Študoval som ranno kresťanské spisy od roku 90-350 no nenašiel som ani jedného kresťanského autora, ktorý by [...]

zostreleny dron Sahid 136

Šahídy hučia všade rovnako. Odblokujú pomoc pre Izrael i Ukrajinu?

15.04.2024 16:54, aktualizované: 16:57

Úspech Izraela pri odrazení iránskeho útoku v noci na nedeľu upriamil pozornosť na zraniteľnosť Ukrajiny voči Rusku. Prečo to Iráncom nevyšlo? A aký vplyv to môže mať na agresiu, ktorej čelí Kyjev?

peter náhlik

Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na preskúmanie majetkového priznania poslanca Hlasu Petra Náhlika

15.04.2024 16:35

Dôvodom sú nedostatky v majetkovom priznaní, v ktorom najskôr zamlčal luxusnú vilu v bratislavskej Vrakuni a neskôr ju do priznania doplnil.

čaputová, duda

Čaputová odcestuje na rozlúčku s Poľskom. Získa Rad Bielej orlice za rozvoj dobrých vzťahov

15.04.2024 16:30

Vo Varšave bude rokovať s prezidentom Andrzejom Dudom.

Ministerstvo životného prostredia

Novou šéfkou inšpekcie životného prostredia sa stala Anna Calpašová

15.04.2024 16:20

Doterajšia generálna riaditeľka inšpekcie Katarína Jankovičová sa vracia na rezort životného prostredia.

vedeckeokienko

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 20
Celková čítanosť: 36768x
Priemerná čítanosť článkov: 1838x

Autor blogu

Kategórie